کتابخانه عمومی بقیه الله آبگرم

کتابخانه عمومی بقیه الله واقع در شهر توریستی آبگرم از استان قزوین می باشد

کتابخانه عمومی بقیه الله آبگرم

کتابخانه عمومی بقیه الله واقع در شهر توریستی آبگرم از استان قزوین می باشد

کتابخانه عمومی بقیه الله آبگرم

کتابخانه عمومی بقیه الله آبگرم واقع در شهر توریستی آبگرم از استان قزوین می باشد.

این کتابخانه در سال 1381تاسیس شده است و دارای بخش های مجزا شامل بخش کودک،سالن مطالعه ومخزن اصلی می باشد.این کتابخانه در همه روزه به غیر از جمعه ها وپنج شنبه ها در شیفت صبح، در دو شیفت صبح وعصر آماده ارائه خدمت به همشهریان عزیز می باشد.